Start Trädgård Planering Trädgårdsdesign Inspiration Kontakt
 STOCKSUND GARDEN DESIGN
Hembesök / Rådgivning Hembesök Plustjänst Karaktärsplan Trädgårdsplan Projektledning Garden Styling Press-Media

Projektledning

Själva designen i ett projekt är bara en vision på papper.

För att visionen skall bli verklighet behövs en utförandeplan, en budget, växter och material samt ett flertal skickliga yrkesmän.  

 

Ett större trädgårdsprojekt är en stor investering ekonomiskt men också tidsmässigt. I många fall blir trädgården oanvändbar under lång tid.

Då är det lika viktigt med en bra planering och genomförande,  som en bra design.

 

Det faller sig ofta naturligt att jag som trädgårdsdesigner  står som projektledare för mina egna trädgårdsprojekt. Det blir då jag som har kontakt med underentreprenörer och ser till att arbetsgången blir så effektiv som möjligt. Allt arbete med olika samarbetspartners sker då under daglig tillsyn.

Förutom duktiga yrkesmän/samarbetspartners har jag lärlingar som hjälper mig med de dagliga bestyren i trädgårdsarbetet. Du kan också välja att använda egen arbetskraft om du redan har ett gäng på plats.

 


Fördelar med projektledare:

Den största fördelen är att de problem som dyker upp snabbt kan hanteras.  En hel del problem kan komma att behöva jämkas under arbetets gång.

 

En del problem som dyker upp kan bli möjligheter till en ännu bättre lösning, såväl ekonomiskt som designmässigt. Det gäller att vara flexibel och ta tillvara dessa möjligheter.

Jag har få projekt på gång samtidigt, vilket gör mig mycket lättillgänglig.

 

                                                                                Tillbaks högst upp.